VLADİMİR PUTİN UKRAYNADA XÜSUSİ HƏRBİ ƏMƏLİYYATIN MƏQSƏDLƏRİNİ AÇIQLAYIB

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatın məqsədlərini açıqlayıb.

V.Putin tələbələrlə görüşündə Ukraynada hərbi əməliyyatın məqsədinin insanların müdafiəsi və Rusiyanın özünəməxsus ərazilərindən ona qarşı yönəlmiş təhdidlərdən qorunması olduğunu bildirib.