ƏLAQƏ

“Media Təhlil Mərkəzi”

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri,
Üzeyir Hacıbəyli 57

Kommersiya fəaliyyəti və reklam üçün email: business@mtm.az
Digər suallar üçün email: office@mtm.az
Telefon: +994502342429