TÜRKİYƏ PREZİDENT ADMİNİSTRASİYASI: AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ ÜÇÜNCÜ ÖLKƏLƏRİ NARAHAT ETMƏMƏLİDİR

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri üçüncü ölkələri narahat etməməlidir.

Bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasından bildirilib.

Qeyd olunub ki, Ankara və Bakı bütün sahələrdə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək hüququna malikdir:

“Bu, onların suveren hüququdur. Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməyib, əksinə, regionda sabitlik və təhlükəsizliyin təminatçısıdır. Məlum olduğu kimi, Türkiyə və Azərbaycan bütün regional üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarında aparıcı ölkələrdir”.