PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN BOLQARISTANIN BAŞ NAZİRİ KİRİL PETKOV İLƏ BİRGƏ İŞÇİ ŞAM YEMƏYİ OLUB

İyulun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Kiril Petkov ilə birgə işçi şam yeməyi olub.