PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARINI “FÜZULİNİN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİB

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilsinlər:

https://mod.gov.az/az/news/azerbaycan-respublikasi-prezidentinin-serencami-36486.html