PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV “SİGNİFY” ŞİRKƏTİNİN BAŞ İCRAÇI DİREKTORUNU VƏ DİGƏR NÜMAYƏNDƏLƏRİNİ QƏBUL EDİB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 25-də “Signify” – əvvəlki adı “Philips Lighting” olan şirkətin baş icraçı direktoru Erik Rondolatı və şirkətin rəhbərliyinin digər nümayəndələrini qəbul edib.