PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV PAKİSTANIN BİRLƏŞMİŞ QƏRARGAH RƏİSLƏRİ KOMİTƏSİ SƏDRİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ VİDEOFORMATDA QƏBUL EDİB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 3-də Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Nadim Razanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini videoformatda qəbul edib.