PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV DÜNYA BANKININ REGİONAL DİREKTORUNU QƏBUL EDİB

Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının regional direktorunu qəbul edib.