PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNADA SƏFİRLİYİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA QANUNU İMZALAYIB

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Bosniya və Herseqovinada (Sarayevo şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qanunu imzalayıb.

Sənəddə qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının Bosniya və Herseqovinada (Sarayevo şəhərində) Səfirliyi təsis edilsin.