PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV 2020-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN İCRASI HAQQINDA QANUNU TƏSDİQLƏYİB

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanunu təsdiqləyib.

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 681 734,6 min manat, xərclər 26 416 297,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

ƏLAVƏ