MİLLİ MƏTBUAT GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ MEDİA NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN NEFT DAŞLARINA SƏFƏRİ BAŞLAYIB

İyulun 18-də media nümayəndələrinin Neft Daşlarına səfəri başlayıb.

22 İyul – Milli Mətbuat Günü münasibətilə həyata keçirilən səfər Medianın İnkişafı Agentliyi və SOCAR tərəfindən təşkil olunub.

Bir günlük səfər müddətində mətbuat nümayəndələri Neft Daşlarının Azərbaycanın neft tarixində oynadığı rol, ümummilli lider Heydər Əliyevin istər birinci, istərsə də ikinci dəfə ölkəmizdə siyasi rəhbərliyi dövründə neft sənayesinin inkişafında xidmətləri, həmçinin fədakar neftçilər və onların ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizəyə verdikləri töhfələr barədə geniş məlumat veriləcək.

Mediaturda mətbuat nümayəndələri, həmçinin neftçilərin iş şəraiti, dünyanın 8-ci möcüzəsi kimi də tanınan Neft Daşlarındakı maraqlı yerlərlə tanış olacaqdır.