MƏTBUAT XİDMƏTİNİN RƏİSİ POLKOVNİK VAQİF DƏRGAHLI: “DÜŞMƏNİN ITKİLƏRİ ARASINDA SURİYA VƏ YAXIN ŞƏRQİN MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRİNDƏN OLAN ERMƏNİ ƏSİLLİ MUZDLULAR DA VAR”

Mətbuat Xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı:
“Düşmənin itkiləri arasında Suriya və Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən olan erməni əsilli muzdlular da var”
Əldə olunan kəşfiyyat məlumatına əsasən, düşmənin itkiləri arasında Suriya və Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən olan çoxlu sayda erməni əsilli muzdlu döyüşçülər də var. Lakin onlar Ermənistanda rəsmi qeydiyyata alınmadığı üçün düşmən bu itkiləri asanlıqla gizlədir.
Əvvəlki döyüşlərdə olduğu kimi bu dəfə də Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi hərbi məlumatların yayılmasına tətbiq edilən qadağanı əsas gətirərək döyüş itkilərini ictimaiyyətindən gizlədir.
Qeyd edək ki, itkilərin sayının çox olması səbəbindən bir müddət sonra düşmən bu itkiləri müxtəlif şəraitdə baş vermiş hadisə kimi göstərərək etiraf etmək məcburiyyətində qalacaq.