GENERAL-MAYOR HİKMƏT HƏSƏNOV: “HƏRBÇİLƏRİMİZİN DÖYÜŞ ƏZMİ QƏLƏBƏMİZİ TƏMİN EDƏCƏK”

Hərbi birliyin komandiri general-mayor Hikmət Həsənov:

“Hərbi birliyin şəxsi heyətinin amalı qələbəni təmin etmək naminə son damla qanımızadək   vuruşmaq   və düşməni darmadağın etməkdir.
Bunun üçün əsgərlərimizin döyüş ruhu və qələbə əzmi kifayət qədər yüksəkdir”.