GECƏ ƏRZİNDƏ CƏBHƏNİN MÜXTƏLİF ISTİQAMƏTLƏRİNDƏ DÜŞMƏNİN DÖYÜŞ AKTİVLİYİNİN QARŞISI ALINIB

Cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısı alınıb və ona sarsıdıcı zərbələr endirilib.
Bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər davam edir.