ERMƏNİLƏRİN ƏLƏ KEÇİRİLƏN DÖYÜŞ BAYRAĞI

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü desant həmlə taboru Hava Endirim Komanda Birliyinin döyüş bayraqları bizdədir.

Döyüş bayrağı da hər bir ordunun şərəfi, qeyrətidir.