AZƏRBAYCANDA SEÇKİ DAİRƏLƏRİNİN YENİ SXEMİ TƏSDİQLƏNİB

Mərkəzi Seçki Komissiyası bu gün keçirilən iclasında seçki dairələrinin yaradılması sxemi və onun qrafik təsvirini yenidən təsdiq edib.

MSK-nın qərarına əsasən, Azərbaycan Respublikasının seçki dairələrinin siyahısı təsdiqlənib.

A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I N D A S E Ç K İ D A İ R Ə L Ə R İ N İ N S İ Y A H I S I

Seçki dairəsinin sıra sayı və adı
1 saylı Şərur-Sədərək
2 saylı Şərur-Kəngərli
3 saylı Babək-Şahbuz-Kəngərli
4 saylı Naxçıvan şəhər
5 saylı Babək-Naxçıvan-Culfa
6 saylı Ordubad-Culfa
7 saylı Səbail
8 saylı Binəqədi birinci
9 saylı Binəqədi ikinci
10 saylı Binəqədi üçüncü
11 saylı Binəqədi-Qaradağ
12 saylı Xəzər birinci
13 saylı Xəzər ikinci
14 saylı Xəzər-Pirallahı
15 saylı Yasamal birinci
16 saylı Yasamal ikinci
17 saylı Yasamal üçüncü
18 saylı Nərimanov-Nizami-Binəqədi
19 saylı Nərimanov birinci
20 saylı Nərimanov ikinci
21 saylı Nəsimi-Binəqədi
22 saylı Nəsimi-Yasamal
23 saylı Nəsimi-Səbail
24 saylı Nizami birinci
25 saylı Nizami ikinci
26 saylı Sabunçu birinci
27 saylı Sabunçu ikinci
28 saylı Sabunçu üçüncü
29 saylı Sabunçu dördüncü
30 saylı Suraxanı birinci
31 saylı Suraxanı ikinci
32 saylı Suraxanı üçüncü
33 saylı Xətai birinci
34 saylı Xətai ikinci
35 saylı Xətai üçüncü
36 saylı Xətai-Suraxanı
37 saylı Qaradağ