AZƏRBAYCANDA NAĞDSIZ ƏMƏLİYYATLARIN HƏCMİ TARİXİ MAKSİMUMA ÇATIB

Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində Mərkəzi Bank tərəfindən dövlət qurumları və bank sektoru ilə birgə ölkədə nağdsız ödəniş mühitinin genişləndirilməsi, innovativ ödəniş texnologiyalarının tətbiqinin artırılması, əhalinin maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi, habelə nağdsız ödəniş vərdişlərinin formalaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilib, ölkə miqyaslı layihələr reallaşdırılıb və bu proses davam edir.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə, görülən işlər nəticəsində 2020-ci il ərzində ölkə daxilində həyata keçirilmiş nağdsız əməliyyatların həcmi tarixi maksimuma çatıb.
Belə ki, elektron bankçılıq vasitəsilə cari hesablardan aparılmış müştəri köçürmələrinin həcmi 95,7 milyard manat təşkil edib. Ödəniş kartları ilə ölkə daxilində həyata keçirilmiş nağdsız əməliyyatların həcmi 6,4 milyard manata çatıb.