AZƏRBAYCAN VƏ BMT

BMT-də Ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin çıxışları və təşkilat tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul edilən qətnamələr.