AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ PREZİDENTİNİN, ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASİ BAŞ NAZİRİNİN VƏ RUSİYA FEDERASİYASİ PREZİDENTİNİN BƏYANNAMƏSİ

Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ. H. Əliyev, Ermənistan Respublikasının Baş naziri N. V. Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti V. V. Putin aşağıdakılar:

1. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması baxımından 9 Noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın 9-cu bəndini həyata keçirmək üçün Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putinin Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavinlərinin müştərək rəhbərliyi altında üçtərəfli İşçi Qrupunun yaradılması barədə təklifi dəstəklənir.

2. İşçi qrup ilk iclasını 2021-ci il yanvarın 30-dək keçirəcək və nəticələrinə əsasən Bəyanatın 9-cu bəndinin icrasından irəli gələn əsas iş sahələrinin siyahısını hazırlayacaq, dəmir yolu və avtomobil yolları rabitəsini prioritet kimi müəyyənləşdirəcək və həmçinin Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası arasında digər razılaşma sahələrini müəyyənləşdirəcək.

3. Əsas fəaliyyət istiqamətlərini həyata keçirmək üçün İşçi Qrupunun həmsədrləri bu sahələrdə ekspert alt qruplarının tərkibini, tərəflərin səlahiyyətli orqanlarının və təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri arasından təsdiqləyəcəklər. Mütəxəssis alt qruplar, İşçi Qrupun iclasından sonra bir ay müddətində Tərəflər tərəfindən ən yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi və təsdiqlənməsi üçün zəruri mənbələrin və fəaliyyətlərin əsaslandırıldığı layihələrin siyahısını təqdim edəcəklər.

4. İşçi Qrup, 2021-ci il martın 1-dək, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyatın təşkili, həyata keçirilməsi və təhlükəsizliyi üçün zəruri olan yeni nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin bərpası və inşası ilə bağlı fəaliyyətlərin siyahısı və cədvəlini Tərəflər tərəfindən ən yüksək səviyyədə təsdiqinə təqdim edəcəkdir; habelə Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ərazilərindən keçməyi tələb edən Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası tərəfindən həyata keçirilən nəqliyyat.