AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN BÖLMƏLƏRİ DÜŞMƏN MÖVQELƏRİNƏ ARTİLLERİYA ZƏRBƏLƏRİ ENDİRİR