PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN VƏ BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENT MEHRİBAN ƏLİYEVANIN SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏKİ PAYLAŞIMLARI

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial şəbəkə səhifələrindəki paylaşımlarına dair statistik göstəricilər.