DÖVLƏTİN PAYI OLAN MÜƏSSİSƏLƏR VƏ ŞİRKƏTLƏR

Dövlətin payı olan müəssisələr və şirkətləri barəsində məlumatınız var? Gəlin yaxından tanış olaq.