BAKİNİN YAŞİL HƏYATİ

Son illər ərzində Bakı şəhərində yaşıllıq ərazisinin necə dəyişdiyi haqqında təsəvvürünüz varmı?

Şəhərimizin yaşıl həyatını mütləq qorumalıyıq!?