AZƏRBAYCANIN “QARA QIZILI”

20 sentyabr 1994-cü ildə Bakıda Gülüstan qalasında imzalanan müqavilədə 8 ölkənin 13 ən məşhur şirkətinin iştirakı ilə Xəzərin Azərbaycan sektoruna aid olan yataqlarının dərin su qatlarındakı neftin birgə işlənməsi təsdiqləndi və bu, “Yeni neft strategiyası”nın uğurlu əsası oldu.