AZƏRBAYCANDA PENSİYA VƏ MÜAVİNƏTLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ 23,8% ARTIB

Azərbaycanda 1 milyon 257,4 min nəfər pensiyaçı var. Pensiyaçıların 58,4 %-ini yaşa görə, 30,3 %-ini əlilliyə görə, 11,3 %-ini isə ailə başçısını itirdiyinə görə pensiya alanlar təşkil edir.