XOCAVƏND RAYONUNUN IŞĞALDAN AZAD OLUNAN AZIX, AKAKU VƏ AĞBULAQ KƏNDLƏRİNDƏN VİDEOREPORTAJ