RAFİQ RAMAZANOVA “GENERAL-MAYOR” ALİ HƏRBİ RÜTBƏSİ VERİLİB

Prezident İlham Əliyev R.S.Ramazanova “general-mayor” ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında Sərəncam verib.

Sərəncamla Polkovnik Rafiq Sultan oğlu Ramazanova “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilib.