PREZİDENTİN XÜSUSİ TAPŞIRIQLAR ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏSİ İNZİBATİ VƏZİFƏLƏRİN BİRİNCİ TƏSNİFATINA DAXİL EDİLİB

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi inzibati vəzifələrin birinci təsnifatına daxil edilib.

Bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı fərmanla “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.