PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV QOŞULMAMA HƏRƏKATININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRLƏRİNİN ARALIQ KONFRANSINDA ÇIXIŞ EDİR – CANLI

Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının Xarici işlər nazirlərinin aralıq konfransında çıxış edir.

Çıxış Prezident İlham Əliyevin rəsmi “Facebook” səhifəsində yayımlanır.