PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV DAŞKƏSƏNDƏ “AZERGOLD” QSC-NİN “ÇOVDAR” İNTEQRƏOLUNMUŞ REGİONAL EMAL SAHƏSİNİN FƏALİYYƏTİ İLƏ TANIŞ OLUB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 22-də Daşkəsən rayonuna səfəri çərçivəsində “AzerGold” QSC-nin “Çovdar” İnteqrəolunmuş Regional Emal Sahəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub.

Dövlətimizin başçısına “Çovdar” qızıl mədənində görülən işlər barədə məlumat verildi.

Prezident İlham Əliyev “Mərəh” qızıl mədənində süxurların ilk partlayış prosesini izlədi.