İŞĞALDAN AZAD OLUNAN CƏBRAYIL RAYONUNUN ŞÜKÜRBƏYLİ KƏNDİ