HƏR İL ƏRZAQLIQ BUĞDANIN TƏDARÜK QİYMƏTİ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLƏCƏK

Azərbaycanda ərzaqlıq buğdanın tədarük qiyməti müəyyənləşdiriləcək.

Bu barədə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında fərmanda qeyd olunub.

Fərmana əsasən ərzaqlıq buğdanın istehsal xərclərini (maya dəyərini) və istehsalçının mümkün qazancını nəzərə almaqla, 2022-ci il avqustun 1-dək, növbəti illərdə isə hər il iyulun 1-dək ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiymətini müəyyən ediləcək.