AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN DOĞUM GÜNÜDÜR

Vətənə bağlılığımızla, birliyimizlə, əzmkarlığımızla gücümüzü göstərdik və biz qələbə qazandıq!