AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARININ “KƏLBƏCƏRİN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi
qulluqçuları “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilsinlər:

https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMjEvMDYvMjQvNWQ4eWVjYmJocl9TQVJBTkNBTV9BWl9SQkFZQ0FOX1JFU1BVQkxJS0FTSV9TSUxBSExJX1FfVlZfTF9SSU5JTl9IX1JCSV9RVUxMVVFfVUxBUklOSU5fS19MQl9DX1JJTl9BWkFEX09MVU5NQVNJTkFfR19SX01FREFMSV9JTF9UX0xUSUZfRURJTE1fU0kucGRmIl1d?sha=3f369ffbf7d97b37