AZƏRBAYCANDA TAXIL BİÇİNİ BAŞA ÇATMAQ ÜZRƏDİR

Azərbaycanda dənli və dənli paxlalı bitkilərin kütləvi biçini başa çatmaq üzrədir.